SPINWORX®- DÜNYADA BİR İLK: KESÝCÝ UÇLARI ÇEVÝRMENÝZE ARTIK GEREK YOK.                                                                 
1- Kesici Uç Çevresinin %100 Kullanýmý

2- Takým Ömründe 4 Kat Artýþ

3-Ýþleme Sürecinde Hiç Bir Müdahalede Bulunulmamasý

4- Talaþ Kaldýrma Hacminde 4 Kata Kadar Artýþ

5- Makine Kesinti Zamanlarýnda Önemli Düþüþ : Çünkü, Uçlarý El ile Çevirmenize Gerek Yok.

6- Güç Tüketiminin Önemli Oranda Azalmasý 

Daha Detaylý Bilgi Ýçin :      http://www.pokolm-voha.com/extra/PDF/20091130_Spinworx_GB.pd

info@form-teknik.com